Hoppa över navigering
 •   269

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   270

  Revidering av taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trelleborgs kommun - MH-2020-1488

 •   271

  Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd - MH-2020-1486

 •   272

  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen - MH-2020-1775

 •   273

  Ansökan om utdömande av vite - MH-2019-1342

 •   274

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av kombihall för idrott på Gislöv 83:2 - BMK-2020-940

 •   275

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Önnarp 31:6 - BMK-2020-861

 •   276

  Ansökan om bygglov för mobilmast på Östervång 2:80 - BMK-2020-1018

 •   277

  Ansökan om rivningslov för att riva samtliga byggnader på Västra Värlinge 18:1 - BMK-2020-799

 •   278

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av 43 radhus på Västra Värlinge 18:1 - BMK-2020-379

 •   279

  Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ridhus på Äspö 4:2 - BMK-2020-267

 •   280

  Ansökan om bygglov för telemast och teknikbod på Lilla Beddinge 24:1 - BMK-2020-243

 •   281

  Ansökan om bygglov för ändrad användning på Maglarp 3:2 - MK-2020-911

 •   282

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Lilla Beddinge 21:88 - BMK-2020-554

 •   283

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Lilla Beddinge 21:103 - BMK-2020-555

 •   284

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Lilla Beddinge 21:104 - BMK-2020-556

 •   285

  Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på Skegrie 6:83 - PL-2020-61

 •   286

  Begäran om planbesked för Mjälan 1 - PL-2020-57

 •   287

  Begäran om planbesked för Östra Torp 40:2 - PL-2020-62

 •   288

  Detaljplan för Östra Torp 5:17 "Smygehuk Fyr" DP 257 - PL-2019-65

 •   289

  Ändring av detaljplan Stadsplan A 152 för Högalid 63 "Högalids förskola" ÄDP 274 - PL-2020-52

 •   290

  Detaljplan för del av Innerstaden 6:95 "Tullkammaren" DP 244 - PL-2019-28

 •   291

  Detaljplan för del av Lilla Beddinge 35:93 "Granhyddan" DP 206 - PL-2019-7

 •   292

  Sammanträdestider 2021 för Samhällsbyggnadsnämnden

 •   293

  Information om utfall livsmedelskontroller 2019 samt kontroller relaterade till Coronapandemin

 •   294

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2020

 •   295

  Rapporter, informationer i SBN 2020

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.