Hoppa över navigering
 •   83

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   84

  Budgetförslag 2020-2022 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2019-31

 •   85

  Delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden 2019 - Revidering - ST-2019-1

 •   86

  Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster och annat mikroskäp i Trelleborgs kommun - Projekt mikroplaster - MH-2018-42

 •   87

  Ansökan om bygglov för fasadändring på Krikonet 2 - BMK-2019-328

 •   88

  Ansökan om bygglov för nybyggnation på Bodarp 9:39 - BMK-2019-393

 •   89

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad och plank på Gislöv 14:46 - BMK-2019-444

 •   90

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Lilla Beddinge 35:105 - BMK-2019-321

 •   91

  Ansökan om rivningslov för samtliga byggnader på Vesslan 6 - BMK-2019-264

 •   92

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Västra Torp 9:49 - BMK-2018-1342

 •   93

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Rapphönan 18 - BMK-2018-912

 •   94

  Ansökan om bygglov för ändring och utökning av parkeringsanläggning på Östra Torp 20:37 - BMK-2019-441

 •   95

  Ansökan om strandskyddsdispens för utökning av parkering på Östra Torp 20:37 - BMK-2019-447

 •   96

  Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Anderslöv 19:30 - PL-2019-25

 •   97

  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på del av Maglarp 7:15 - PL-2015-23

 •   98

  Begäran om planbesked för Köpingeskolan 1 - PL-2019-46

 •   99

  Begäran om planbesked för Östrebro 30 - PL-2019-10

 •   100

  Begäran om planbesked för Boktryckaren 1 och Bildsnidaren 1 - PL-2019-2

 •   101

  Detaljplan för Kyrkoköpinge 20:46 mfl "Allmogevägen" DP 240 - PL-2017-104

 •   102

  Detaljplan för Innerstaden 3:77 mfl "Övre och Stadsparken" DP 243 - PL-2018-11

 •   103

  Detaljplan för Profilen 11 mfl "Profilen" DP 232 - PL-2017-30

 •   104

  Detaljplan för del av Västervång 2:25 mfl "Västervång Nordost" DP 233 - PL-2018-4

 •   105

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2019 - ST-2019-10

 •   106

  Rapporter, informationer i SBN 2019 - ST-2019-11

 •   107

  Upphävande av riktlinjer tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Trelleborgs kommuns vattenskyddsområde - MH-2019-436

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.