Hoppa över navigering
 •   1

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   2

  Attestförteckning samhällsbyggnadsnämnden - ST-2015-72

 •   3

  Delegationsordning samhällsbyggnadsnämnden - ST-2016-40

 •   4

  Verksamhetsplan 2017 Samhällsbyggnadsnämnden

 •   5

  Verksamhetsplan Miljö 2017

 •   6

  Verksamhetsplan för Plan 2017 - PL-2017-1

 •   7

  Planprioriteringar - PL-2017-7

 •   8

  Begäran om planbesked Hyveln 5 - PL-2016-40

 •   9

  Begäran om planbesked Hyveln 9 - PL-2016-41

 •   10

  Detaljplan för del av Dalköpinge 26:87 "Dalköpinge" DP 217 - PL-2015-37

 •   11

  Detaljplan för del av STÅSTORP 3:1 "Coop" - PL-2015-43

 •   12

  Detaljplan för del av Herkules 29 mfl "Kv Herkules Västra" DP 220 - PL-2016-13

 •   13

  Verksamhetsplan 2017 - BMK-2016-5741

 •   14

  Åtgärdsföreläggande gällande obligatorisk ventilationskontroll på Triangeln 50 - BMK-2016-1210

 •   15

  Överträdelse av plan-och bygglagen på Gjutaren 6 (utan startbesked) - BMK-2016-5076

 •   16

  Överträdelse av plan-och bygglagen på fastigheten Gjutaren 6 - BMK-2016-5076

 •   17

  Ansökan om bygglov för väsentlig ändrad användning från kontor till bostad på fastigheten Öster Jär 1:150 - BMK-2016-4861

 •   18

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på Böste 12:5 - BMK-2016-4956

 •   19

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang på fastigheten Maglarp 28:37 - BMK-2016-4884

 •   20

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad och yttre ändring på Skegrie 35:10 - BMK-2016-5084

 •   21

  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus på Bodarp 3:7 - BMK-2016-4918

 •   22

  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Lilla Alstad 3:39 - BMK-2016-5058

 •   23

  Ansökan om bygglov för ändrad användning på fastigheten Myran 28 BMK-2016-4398

 •   24

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Maglarp 61:1 - PB-2014-739

 •   25

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2017

 •   26

  Rapporter, informationer i SBN 2017

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.