Hoppa över navigering
 •   151

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   152

  Beslutsattestanter inom Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2023-72

 •   153

  Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inom Samhällsbyggnadsförvaltningen - ST-2023-58

 •   154

  Ändring i delegationsordningen Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2023-20

 •   155

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på Stora Beddinge 38:21 - BMK-2022-496

 •   156

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Skegrie 43:7 - BYG-2023-444

 •   157

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Östra Torp 6:253 - BYG-2023-308

 •   158

  Ansökan om bygglov för plank på Herkules 31 - BYG-2022-453

 •   159

  Ansökan om bygglov för solceller på Haglösa 14:13 - BYG-2023-483

 •   160

  Ansökan om bygglov för plank på Flintan 8 - BYG-2023-486

 •   161

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Gislöv 53:16 - BMK-2022-332

 •   162

  Ansökan om marklov för trädfällning på Källstorp 4:1 - BYG-2023-468

 •   163

  Ansökan om bygglov för ändrad användning på Bofiken 20 - BYG-2023-399

 •   164

  Ansökan om bygglov för mur på Tommarp 5:30 - BYG-2023-452

 •   165

  Ansökan om bygglov för mast på Södra Åby 46:1 - BYG-2023-156

 •   166

  Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus på Maglarp 7:30 - BYG-2023-327

 •   167

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Lilla Alstad 4:43 - BYG-2023-309

 •   168

  Begäran om planbesked för Västra Alstad 15:34 och 15:9 - PL-2023-24

 •   169

  Begäran om planbesked för Önnarp 9:1 - PL-2023-19

 •   170

  Detaljplan för Lagret 2 DP 289 - PL-2021-104

 •   171

  Detaljplan för del av Bogsprötet 3 mfl "Etapp väst" DP 281 - Dnr PL-2020-118

 •   172

  Hävande av detaljplan för del av Lilla Alstad 5:42 mfl ”Tegelberga Golfbana” DP 298 - PL-2022-68

 •   173

  Överklagande av Länsstyrelsens beslut målnr M 1462-23 om beviljad tomtplatsavgränsning i samband med beviljad strandskyddsdispens på Lilla Beddinge 33:5 - MH-2022-735

 •   174

  Ansökan om dispens från strandskydd på Spiggen 1 - MH-2023-1372

 •   175

  Ansökan om dispens från strandskydd på Västra Torp 14:11 - MH-2023-1531

 •   176

  Återkallelse av serveringstillstånd enligt Alkohollagen (2010:1622) - MH-2023-1326

 •   177

  Ansökan om utdömande av vite enligt miljöbalken - MH-2022-1349

 •   178

  Enskild avloppsanläggning på Grönby 9:14 - MH-2014-237

 •   179

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2023 - ST-2023-2

 •   180

  Rapporter, informationer i SBN 2023

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.