Hoppa över navigering
 •   1

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   2

  Information från Räddningstjänsten

 •   3

  Handlingsprogram för Räddningstjänsten Trelleborgs kommun 2022 - RTJ-2021-323

 •   4

  Tematiskt tillägg till Trelleborgs översiktsplaner för stigande hav och översvämning, TÖP - PL-2019-98

 •   5

  Ansökan om dispens från strandskydd för ersättning av befintlig badbrygga med ny badbrygga på Maglarp 16:3 - MH-2021-2681

 •   6

  Ansökan om dispens från strandskydd för ersättning av befintlig badbrygga med ny badbrygga på Serresjö 3:59 - MH-2021-2705

 •   7

  Ansökan om dispens från strandskydd för hundbadplats på Öster Jär 1:7 - MH-2021-2773

 •   8

  Ansökan om tidsbegränsat bygglov för om- och tillbyggnad på Lilla Beddinge 22:81 - BMK-2021-1305

 •   9

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerhall på Stora Jordberga 16:7 - BMK-2021-1292

 •   10

  Ansökan om bygglov för skärmtak på Väster Jär 4:19 - BMK-2021-1369

 •   11

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av LSS boende och plank på Maglarp 24:3 - BMK-2021-1288

 •   12

  Ansökan om förhandsbesked för bostadshus på Understorp 1:2 - PL-2021-98

 •   13

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Västra Virestad 12:19 - PL-2021-100

 •   14

  Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på Stora Beddinge 19:12 och 19:14 - PL-2021-99

 •   15

  Detaljplan för del av Bogsprötet 3 mfl "Etapp väst" DP 281 - Dnr PL-2020-118

 •   16

  Detaljplan för Trävaran 12 DP 239 - PL-2021-1

 •   17

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2021

 •   18

  Rapporter, informationer i SBN 2021

 •   19

  Information Detaljplan Kiosken 1 - PL-2022-1

 •   20

  Yttrande gällande överklagande av Länsstyrelsens beslut 2021-10-27 dnr 403-31949-2021 angående bygglov på Gärdslöv 26:3 - BMK-2021-369

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.