Hoppa över navigering
 •   196

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   197

  Yttrande över överklagan gällande ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning på Väster Butik - MH-2020-156

 •   198

  Riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel inom Trelleborgs kommuns vattenskyddsområde - MH-2020-846

 •   199

  Föreläggande om skyddsåtgärder för anmäld vindkraftspark på Jordberga 1:6 - MH-2020-532

 •   200

  Remiss Yttrande över Miljöpartiets motion Se över detaljplaner i låglänta områden - PL-2020-48

 •   201

  Detaljplan för Stuckatören 1 mfl DP 223 - PL-2018-102

 •   202

  Ändring av detaljplan Stadsplan för Trelleborgs stad (A0) för fastigheten Haren 32 - PL-2019-95

 •   203

  Ändring av detaljplan Stadsplan för Trelleborgs Stad (A0) för fastigheten Bocken 6, DP 266 - PL-2019-96

 •   204

  Detaljplan för Bollen 2 mfl "Förskola och Allén" DP 242 - PL-2018-12

 •   205

  Begäran om planbesked för Östrebro 26 mfl - PL-2020-39

 •   206

  Begäran om planbesked för Skarpskytten 3 - PL-2020-46

 •   207

  Begäran om planbesked för Maglarp 7:49 mfl - PL-2020-54

 •   208

  Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av tomt och ett enbostadshus på Östra Värlinge 6.33 - PL-2020-45

 •   209

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på Lilla Beddinge 24:8 - BMK-2020-1145

 •   210

  Ansökan om bygglov för ny- och ombyggnad på Dalköpinge 12:7 - BMK-2020-551

 •   211

  Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av Källstorp 9:8 - BMK-2020-424

 •   212

  Ansökan om bygglov för nybyggnad på Källstorp 9:8 - BMK-2020-425

 •   213

  Ansökan om bygglov för enbostadshus på Skegrie 6:158 - BMK-2020-696

 •   214

  Ansökan om bygglov för mobilmast på Östervång 2:20 - BMK-2020-600

 •   215

  Ansökan om bygglov för del av uterum på Tullaren 10 - BMK-2020-737

 •   216

  Ansökan om bygglov för digital skylt på Innerstaden 3:77 - BMK-2020-731

 •   217

  Ansökan om bygglov för digital skylt på Innerstaden 4:10 - BMK-2020-763

 •   218

  Ansökan om bygglov för digital skylt på Östervång 1:114 - BMK-2020-764

 •   219

  Ansökan om bygglov för digital skylt på Innerstaden 6:1 - BMK-2020-765

 •   220

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av klubbhus och nybyggnad av materialförråd på Maglarp 7:31 - BMK-2020-509

 •   221

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus med förråd på Skegrie 37:1 - BMK-2020-420

 •   222

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, komplementbyggnad och mur samt in- och utvändig ändring av befintlig komplementbyggnad på Bösarp 5:28 - BMK-2020-248

 •   223

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av övernattningslägenheter på Östra Torp 5:20 - BMK-2020-492

 •   224

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Västra Alstad 5:9 - BMK-2020-612

 •   225

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Östra Värlinge 6:100 - BMK-2020-803

 •   226

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Östra Värlinge 6:101 - BMK-2020-802

 •   227

  Ansökan om rivningslov för del av byggnad på Vesslan 6 - BMK-2020-695

 •   228

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av biltvättanläggning på Traktorn 3 - BMK-2020-675

 •   229

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av telemast och teknikbyggnad på Västervång 2:25 - BMK-2020-635

 •   230

  Ansökan om bygglov för tre vindkraftverk på Jordberga 1:6 och Källstorp 6:5 - BMK-2020-394

 •   231

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Böste 3:7 - BMK-2019-1462

 •   232

  Ansökan om rivningslov för att riva samtliga byggnader på Västra Värlinge 18:1 - BMK-2020-799

 •   233

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av 43 radhus på Väsrra Värlinge 18:1 - BMK-2020-379

 •   234

  Ansökan om bygglov för skylt på Västervång 2:25 - BMK-2020-786

 •   235

  Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av en träbro på Lilla Beddinge S:46 - BMK-2020-967

 •   236

  Ansökan om bostadsanpassning på Maglarp 1:2 - BMK-2020-868

 •   237

  Ansökan om bostadsanpassning på Maglarp 1:2 - BMK-2020-869

 •   238

  Ansökan om bostadsanpassning på Stora Beddinge 47:19 - BMK-2020-879

 •   239

  Ansökan om bostadsanpassning på Fagerängen 4 - BMK-2020-529

 •   240

  Ansökan om bostadsanpassning på Ripahejdan 6 - BMK-2020-882

 •   241

  Ansökan om bostadsanpassning på Stuckatören 1 - BMK-2020-643

 •   242

  Ansökan om bostadsanpassning på Rorkulten 15 - BMK-2020-889

 •   243

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2020

 •   244

  Rapporter, informationer i SBN 2020

 •   245

  Yttrande över överklagan förhandsbesked Karpen 8 - PL-2019-55

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.