Hoppa över navigering
 •   21

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   22

  Information från Räddningstjänsten

 •   23

  Handlingsprogram för Trelleborgs kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

 •   24

  Årsanalys 2021 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2022-10

 •   25

  Lokalrevision 2022 Samhällsbyggnadsförvaltningen - ST-2022-9

 •   26

  Verksamhetsplan 2022 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2021-78

 •   27

  Verksamhetsplan avdelning Miljö 2022 - MH-2022-211

 •   28

  Verksamhetsplan avdelning Plan 2022 - PL-2022-4

 •   29

  Verksamhetsplan avdelning Bygglov och Geodata 2022 - BMK-2022-63

 •   30

  Revisionens granskning av barnkonventionens efterlevnad - Granskningsrapport november 2021 - ST-2022-7

 •   31

  Ansökan om dispens från strandskydd för uppställning av Food truck vid Magasinet på Östra Torp 20:39 - MH-2022-95

 •   32

  Ansökan om nedsättning av taxan för bygglov rörande tillbyggnad på Rorsmannen 2 - BMK-2021-1494

 •   33

  Ansökan om nedsättning av taxan för bygglov rörande om- och tillbyggnad till familjecentral på Östrebro 30 - BMK-2021-1387

 •   34

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Lilla Beddinge 35:84 - BMK-2021-1504

 •   35

  Ansökan om tidsbegränsat bygglov för om- och tillbyggnad på Lilla Beddinge 22:81 - BMK-2021-1305

 •   36

  Ansökan om bygglov för att inreda ytterligare bostad på Kronan 2 - BMK-2021-1408

 •   37

  Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på del av Skegrie 11:4 - PL-2021-36

 •   38

  Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Hammarlöv 40:5 - PL-2021-107

 •   39

  Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Brönnestad 3:20 - PL-2021-102

 •   40

  Begäran om planbesked på Östra Torp 6:87 - PL-2021-73

 •   41

  Begäran om planbesked för Lilla Beddinge 82:1 - PL-2021-89

 •   42

  Begäran om planbesked för Östervång 2:18 och 2:20 - PL-2021-106

 •   43

  Detaljplan för Kiosken 1 mfl DP 292 - PL-2022-1

 •   44

  Detaljplan för del av Mellanköpinge 12:29 mfl "Mellanköpingevägen" DP 280 - PL-2021-28

 •   45

  Detaljplan för del av Öster Jär 1:7 mfl "Evakuerings- och angreppsväg/framtida östlig hamninfart" DP 247 - PL-2018-35

 •   46

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2022

 •   47

  Rapporter, informationer i SBN 2022

 •   48

  Digitalt nämndsammanträde

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.