Hoppa över navigering
 •   186

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   187

  Delegationsordning för SBN 2021 - ST-2021-51

 •   188

  Beslut om justering av vitesbelopp förenat till förbud samt tillfälligt verksamhetsförbud mot Material Tekning och Återvinning i Anderslöv AB inom fastigheten Grönby 9:12 - MH-2021-936

 •   189

  Tillsyn enligt miljöbalken, yttrande och återrapportering - MH-2020-2056

 •   190

  Ortsmiljöprogrammet - riktlinjer för Trelleborgs livskraftiga orter - PL-2021-86

 •   191

  Revidering av taxa enligt plan- och bygglagen avseende verksamhetsområde bygglov - BMK-2021-1147

 •   192

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Tommarp 5:72 - BMK-2020-870

 •   193

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Högalid 63 - BMK-2021-1118

 •   194

  Ansökan om rivningslov för huvudbyggnad på Smithsgården 5 - BMK-2021-1038

 •   195

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på Hemmesdynge 8:6 - BMK-2021-1042

 •   196

  Ansökan om rivningslov samt bygglov för nybyggnad och tillbyggnad på Oxeln 9 - BMK-2021-257

 •   197

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Fru Alstad 20:10 - BMK-2021-691

 •   198

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad på Stora Beddinge 19:16 - BMK-2021-881

 •   199

  Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad på Pilarna 1 - BMK-2021-936

 •   200

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Långreven 32 - BMK-2021-582

 •   201

  Begäran om planbesked för Östervång 1:33 mfl - PL-2021-66

 •   202

  Detaljplan för Trävaran 12 DP 239 - PL-2021-1

 •   203

  Detaljplan för del av Mellanköpinge 12:29 mfl "Mellanköpingevägen" DP 280 - PL-2021-28

 •   204

  Detaljplan för Skarpskytten 3 "Skyttsgården" DP 276 - PL-2020-84

 •   205

  Ändring av detaljplan för stadsplan A 32 Kvarteret Östrebro DP 255 - PL-2021-4

 •   206

  Information om Sydkustens Vattenvårdsförbund

 •   207

  Information om område Phylatterion i Trelleborg

 •   208

  Information om luftvård i kommunen

 •   209

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2021

 •   210

  Rapporter, informationer i SBN 2021

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.