Hoppa över navigering
 •   1

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   2

  Remiss En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) - ST-2017-80

 •   3

  Remiss En mer förutsägbar byggprocess, Boverkets rapport 2017:23 - ST-2017-79

 •   4

  Remiss Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov N2017 06955 PBB - ST-2017-83

 •   5

  Överträdelse av plan- och byggförordningen på Makrillen 4 - BMK-2017-1455

 •   6

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Granen 8 - BMK-2017-1265

 •   7

  Ansökan om bygglov för mur på Östra Torp 39:5 - BMK-2017-944

 •   8

  Ansökan om bygglov för sjöbod på Östra Torp 20:21, bodplats 23 - BMK-2017-1270

 •   9

  Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av sjöbod på Östra Torp 20:21 - MH-2017-1583

 •   10

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2018

 •   11

  Rapporter, informationer i SBN 2018

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.