Hoppa över navigering
 •   316

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   317

  Beslutsattestanter inom Samhällsbyggnadsnämnden från och med 2021-01-01 - ST-2020-41

 •   318

  Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden revidering - ST-2020-7

 •   319

  Dokumenthanteringsplan för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2020-43

 •   320

  Verksamhetsplan 2021 för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2020-44

 •   321

  Intern kontrollplan 2021 för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2020-34

 •   322

  Remiss Yttrande över Miljöpartiets motion Se över detaljplaner i låglänta områden - PL-2020-48

 •   323

  Dispens från strandskydd för stenläggning och tillgänglighetsanpassning av hamnplan i Smygehamn, Östra Torp 20:21 - MH-2020-2246

 •   324

  Dispens från strandskydd för anläggandet av en naturlekplats på Gislöv 49:40 - MH-2020-2246

 •   325

  Dispens från strandskydd för anläggandet av en lekplats och boulebana på Lilla Beddinge 88:1 - MH-2020-2584

 •   326

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang på Skegrie 41:46 - BMK-2020-1331

 •   327

  Ansökan om bygglov nybyggnad av enbostadshus med samlingslokal och orangeri på Västra Torp 8:12 - BMK-2020-1254

 •   328

  Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov i 5 år för förskola på Oden 35 - BMK-2020-1335

 •   329

  Ansökan om bygglov för enbostadshus på Kyrkoköpinge 4:41 - BMK-2020-1398

 •   330

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Anderslöv 9:34 - PL-2020-87

 •   331

  Ansökan om förhandsbesked för småhus på Gylle 3:5 - PL-2020-96

 •   332

  Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning till festlokal på Klörup 13:4 och 13:5 - PL-2020-66

 •   333

  Begäran om planbesked för del av fastigheten Anderslöv 16:103 - PL-2020-85

 •   334

  Begäran om planbesked för Mellanköpinge 12:29 mfl - PL-2020-90

 •   335

  Detaljplan för del av Kyrkoköpinge 16:3 mfl "Östra ringvägen" DP 246 - PL-2017-111

 •   336

  Detaljplan för del av Innerstaden 3:77 "Kvarteret Alsingehejdan" DP 275 - PL-2020-50

 •   337

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2020

 •   338

  Rapporter, informationer i SBN 2020

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.