Hoppa över navigering
 •   208

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   209

  Information om tillsyn på Gyllefred konloniområde

 •   210

  Omdisponering driftram 2023 gällande personalkostnader för klimatstrateg - ST-2022-46

 •   211

  Detaljplan för Östra Torp 20:37 mfl "Smygehuks parkering" DP 258 - Yttrande till Finansdepartementet Fi2021/02716 - PL-2019-66

 •   212

  Begäran om planbesked för Innerstaden 6:92 mfl Mobilitetshuset - PL-2022-26

 •   213

  Motion C Koldioxidbudget, intern remiss - ST-2022-65

 •   214

  Initiativärende om Eldning i eldstäder - MH-2022-1964

 •   215

  Premieringssystemet Smiley - MH-2022-1923

 •   216

  Ansökan om utdömande av vite - MH-2022-1452

 •   217

  Överträdelse av plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, på Gislöv 14:41 - BMK-2020-640

 •   218

  Förhandsbesked för förvaringshall på Fuglie 42:47 - BYG-2022-43

 •   219

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad och stall på Västra Alstad 5:8 - BMK-2022-583

 •   220

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Brönnestad 14:8 - BMK-2022-709

 •   221

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnaden på Gislöv 19:7 - BMK-2022-482

 •   222

  Ansökan om tidsbegränsat bygglov i 5 år för gårdsbutik på Simlinge 2:3 - BMK-2022-319

 •   223

  Ansökan om bygglov för ändrad användning och parkering på Slättarp 3:7 - BMK-2022-473

 •   224

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av två radhuslängor och ombyggnad av huvudbyggnaden samt rivning av två ekonomibyggnader på Smithsgården 5 - BMK-2022-299

 •   225

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Grönby 13:9 - BYG-2022-62

 •   226

  Ansökan om bygglov för nybyggnation av lokaler för hotell, kontor, restaurang samt konferenslokaler på Herkules 29 - BMK-2022-480

 •   227

  Ansökan om bygglov för nybyggnation på Persåker 13 - BMK-2022-358

 •   228

  Ansökan om bygglov för nybyggnation på Beddingestrand 1:19 - BYG-2022-140

 •   229

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Violen 10 - BYG-2022-139

 •   230

  Ansökan om rivningslov för byggnader, biutrymmen och plank på Blyger 3 - BMK-2022-465

 •   231

  Ansökan om bygglov för komplementbyggnad på Nyhejdan 1 - BMK-2022-406

 •   232

  Samhällsbyggnadspriset 2022 - ST-2022-54

 •   233

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2022

 •   234

  Rapporter, informationer i SBN 2022

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.