Hoppa över navigering
 •   34

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   35

  Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2017 - ST-2018-13

 •   36

  Årsanalys för 2017 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2018-15

 •   37

  Remiss Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun - ST-2018-4

 •   38

  Planprioriteringar våren 2018 - ST-2018-18

 •   39

  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på Sjörup 3:8 - PL-2017-110

 •   40

  Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på Östra Värlinge 6:13 - PL-2018-6

 •   41

  Ansökan om förhandsbesked för bostadsbyggnad och sidobyggnad/garage på Stävesjö 1:17 - PL-2017-106

 •   42

  Detaljplan för Hyveln 5 mfl "Kv Hyveln" DP 229 - PL-2017-11

 •   43

  Avsluta planarbete för Dalköpinge 2:1, Nio-E, mfl i Östra Verksamhetsområdet - PB-2014-66/575/666

 •   44

  Begäran om planbesked Gislöv 81:1 - PL-2017-103

 •   45

  Begäran om planbesked Gislöv 16:35 - PL-2017-96

 •   46

  Begäran om planbesked Kyrkoköpinge 20:46 och 15:16 - PL-2017-104

 •   47

  Planprogram för Övre och Stadsparkskvarteren - PL-2015-31

 •   48

  Begäran om planbesked för Innerstaden 3:77 mfl del av "Övre & Stadsparkskvarteren" - PL-2018-11

 •   49

  Begäran om planbesked för Bollen 2 mfl del av "Övre & Stadsparkskvarteren" - PL-2018-12

 •   50

  Rapportering av representation, kurser och konferenser hos SBN/SBF 2018 - ST-2018-9

 •   51

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2018

 •   52

  Rapporter, informationer i SBN 2018

 •   53

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation på Smyge 16:2 - BMK-2018-99

 •   54

  Information om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola på Östervång 1:85-1:109 - BMK-2018-224

 •   55

  Beslut från Bildningsnämnden gällande föreläggande enligt miljöbalken om otillräcklig inomhusmiljö inom Högalid 63, Högalids förskola - MH-2017-42

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.