Hoppa över navigering
 •   49

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   50

  Information om rapport Ståstorpsån, Hesekillan och Ätbara parken

 •   51

  Information om luftkvalitén 2016

 •   52

  Årsanalys 2016 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2017-11

 •   53

  Ombudgeteringar Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2017-10

 •   54

  Barnbokslut 2016 - ST-2017-6

 •   55

  Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2016 - ST-2017-12

 •   56

  Uppföljning Intern kontroll 2016 för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2016-22

 •   57

  Remiss Näringslivspolicy - ST-2017-9

 •   58

  Remiss Hållbarhetspolicy för Trelleborgs kommun - ST-2016-100

 •   59

  Dispens från strandskydd för att genomföra utvecklingsåtgärder och mindre installationer på Östra Torp 20:21, Östra Torp 20:28 och Östra Torp 20:37 - MH-2017-151

 •   60

  Begäran om uppdrag bostadsförsörjningsprogram för Trelleborgs kommun samt medel för att täcka projektets kostnader - PL-2016-35

 •   61

  Detaljplan för Kattegatt 20 mfl "Thysells" i Anderslöv DP 218 - PL-2016-5

 •   62

  Detaljplan för Maglarp 57:60, 57:62 samt 57:68 Maglarp-Kurland DP 224 - PL-2016-24

 •   63

  Detaljplan för Östervång 2:6 mfl "Östra Gränstorp" DP 211 - PL-2015-37

 •   64

  Detaljplan för del av Dalköpinge 26:87 "Dalköpinge" DP 217 - PL-2016-30

 •   65

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Grönby 39:3 - BMK-2016-5507

 •   66

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Gislöv 21:10 - BMK-2016-5618

 •   67

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Sjöjungfrun 10 - BMK-2017-49

 •   68

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus med anslutning till befintlig byggnad på Lilla Beddinge 24:8 - BMK-2016-5846

 •   69

  Ansökan om tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär vecka 27 till och med vecka 31 i 10 år för annat ändamål från bostad till föreningsverksamhet med café på Kråkvinkeln 13 - BMK-2016-5803

 •   70

  Ansökan om strandskyddsdispens för reservkraft i container till pumpstation på Västra Torp S:18 - BMK-2016-4857

 •   71

  Ansökan om bygglov för skylt på Maglarp 28:20 - BMK-2017-38

 •   72

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av uterum på Maglarp 27:10 - BMK-2016-4978

 •   73

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Stora Beddinge 10:38 - BMK-2017-150

 •   74

  Ansökan om tidsbegränsat bygglov i 9 år för ändrad användning från lager till föreningslokal på Gjutaren 6 - BMK-2016-5584

 •   75

  Rapportering av representation, kurser och konferenser hos SBN/SBF 2017

 •   76

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2017

 •   77

  Rapporter, informationer i SBN 2017

 •   78

  Pris för Hållbar samhällsbyggnad revidering av stadgar - ST-2017-14

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.