Hoppa över navigering
 •   26

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   27

  Årsanalys 2023 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2024-10

 •   28

  Begäran om ombudgetering från 2023 till 2024 investeringsprojekt Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2024-12

 •   29

  Ändring i delegationsordningen Samhällsbyggnadsnämnden 2024 - ST-2024-13

 •   30

  Lokalrevision 2024 Samhällsbyggnadsförvaltningen - ST-2024-11

 •   31

  Uppföljning Internkontroll 2023 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2022-89

 •   32

  Dokumenthanteringsplan för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2024-9

 •   33

  Internremiss - Initiativärende (VS) Inför temadagar i livräddning, brandövning och beredskap för alla våra unga - RTJ-2023-27

 •   34

  Förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad på Idala 1:3 - BYG-2023-731

 •   35

  Bygglov för yttre ändring och tillbyggnad på Stora Slågarp 18:3 - BYG-2023-686

 •   36

  Bygglov för tillbyggnad på Gylle 1:52 - BYG-2023-959

 •   37

  Bygglov för lagertälthall på Dragbilen 6 - BYG-2023-1082

 •   38

  Bygglov för nybyggnad av förvaringshall på Fuglie 42:47 - BYG-2023-237

 •   39

  Bygglov för nybyggnad av LSS boende på Sörby 8:36 - BYG-2023-997

 •   40

  Remiss Vattentjänstplan 2024 – 2027 för Trelleborgs kommun - PL-2023-65

 •   41

  Remiss gällande en översyn och aktualisering av hamnarna av riksintresse för yrkesfisket - PL-2023-70

 •   42

  Planprioriteringar 2024 - PL-2024-4

 •   43

  Bildande av naturreservatet Dalköpingeåns naturreservat i Trelleborgs kommun - MH-2023-2156

 •   44

  Föreläggande om försiktighetsmått förenat med vite på Stora Beddinge 19:33 - MH-2021-1831

 •   45

  Föreläggande om försiktighetsmått avseende bassängbad på Hemmesdynge 15:8 - MH-2023-776

 •   46

  Kontrollplan Livsmedel 2024 - 2026 Samhällsbyggnadsnämnden - MH-2024-102

 •   47

  Tillsynsplan 2024 för alkohol, tobak mm - MH-2023-2512

 •   48

  Internremiss - Motion (V) Förbjud tjockolja i Trelleborgs hamn - MH-2023-2960

 •   49

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2024 - ST-2024-2

 •   50

  Rapporter, informationer i SBN 2024 - ST-2024-3

 •   51

  Bygglov för upplag på Innerstaden 3:77 - BYG-2024-30

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.