Hoppa över navigering
 •   202

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   203

  Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inom Samhällsbyggnadsförvaltningen - ST-2023-58

 •   204

  Remiss Hållbarhetsmål 2024 - 2040 - ST-2023-71

 •   205

  Begäran om planbesked för Lilla Beddinge 81:1 - PL-2023-37

 •   206

  Begäran om planbesked för Östra Torp 31:182 - PL-2023-38

 •   207

  Begäran om planbesked för Lilla Beddinge 21:99 - PL-2023-39

 •   208

  Detaljplan för Skarpskytten 3 "Skyttsgården" DP 276 - PL-2020-84

 •   209

  Detaljplan för del av Bogsprötet 3 mfl "Etapp väst" DP 281 - Dnr PL-2020-118

 •   210

  Detaljplan för Ardennern 1 mfl ”Business Center Trelleborg ” DP 283 - PL-2021-37

 •   211

  Ansökan om dispens från strandskydd för borttagning av vresros på Gislöv 35:20 och Gislöv 35:12 - MH-2023-2175

 •   212

  Ansökan om utdömande av vite - MH-2023-2213

 •   213

  Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd - MH-2023-2174

 •   214

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Vallmon 7 - BYG-2023-235

 •   215

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Östra Torp 2:5 - BYG-2023-560

 •   216

  Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på Grönby 13:21 och 13:17 - BYG-2023-372

 •   217

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad på Anderslöv 10:11 - BYG-2023-566

 •   218

  Ansökan om rivningslov på Badhuset 3 och Badhuset 5 - BYG-2023-369

 •   219

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad på Äspö 12:34 - BYG-2023-717

 •   220

  Sammanträdestider 2024 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2023-83

 •   221

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2023 - ST-2023-2

 •   222

  Rapporter, informationer i SBN 2023

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.