Hoppa över navigering
 •   145

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   146

  Delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden 2019 - ST-2019-1

 •   147

  Bostadsanpassningsverksamheten flyttas från Socialnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2019-51

 •   148

  Alkohol- läkemedel- och tobakstillsyn flyttas från Socialnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2019-52

 •   149

  Begäran om medel för att täcka kostnader för arbetet med Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 under år 2020 - PL-2017-117

 •   150

  Remiss Grönplan för Trelleborgs kommun - ST-2019-37

 •   151

  Ny bygglovstaxa enligt plan- och bygglagen - ST-2019-45

 •   152

  Ansökan om bygglov för skyltar på fastigheten Traktorn 2 - BMK-2019-847

 •   153

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Maglarp 16:6 - BMK-2019-860

 •   154

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Brönnestad 14:6 - BMK-2019-885

 •   155

  Ansökan om bygglov för yttre ändring på Pelikanen 10 - BMK-2019-823

 •   156

  Ansökan om bygglov för ändrad användning och tillbyggnad på Kattegatt 24 - BMK-2019-655

 •   157

  Ansökan om bygglov för nybyggnation av förskola på Västervång 2:25 - BMK-2019-662

 •   158

  Ansökan om bygglov för ändrad användning på Anderslöv 2:3 - BMK-2019-561

 •   159

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av bastu på Hemmesdynge 29:3 - BMK-2019-562

 •   160

  Ansökan om rivningslov på Signalen 20 - BMK-2019-729

 •   161

  Ansökan om förhandsbesked för ett bostadshus på Västervång 1:31 - PL-2019-53

 •   162

  Ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus på Hemmesdynge 7:3 - PL-2019-63

 •   163

  Begäran om planbesked för kvarteret Badhuset - PL-2019-6

 •   164

  Begäran om planbesked för Maglarp 57:54, 57:69 och 57:71 - PL-2019-48

 •   165

  Begäran om planbesked för Nordstjärnan 49 och 56 - PL-2019-56

 •   166

  Detaljplan för Stuckatören 1 mfl DP 223 - PL-2018-102

 •   167

  Ändring av detaljplan för Stadsplan (A 185) Pilevallsskolan 1 mfl DP 254 - PL-2019-54

 •   168

  Detaljplan för del av Västervång 2:25 mfl "Västervång Nordost" DP 233 - PL-2018-4

 •   169

  Detaljplan för del av Västervång 2:25 mfl "Västervång ost" DP 233 - PL-2019-73

 •   170

  Detaljplan för del av Västervång 2:25 "Västra Gränstorp" DP 259 - PL-2019-69

 •   171

  Nytt vägnamn Tullstorp 7:22, 7:23 och 7:24 - PL-2019-68

 •   172

  Nya gatu- kvarters- och platsnamn DP 232, Profilen 11 Anderslöv - PL-2019-67

 •   173

  Sammanträdestider Samhällsbyggnadsnämnden 2020

 •   174

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2019 - ST-2019-10

 •   175

  Information om Detaljplan för Signalen 19 mfl "Gasverket" DP 234 - PL-2018-15

 •   176

  Rapporter, informationer i SBN 2019 - ST-2019-11

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.