Hoppa över navigering
 •   227

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   228

  Ändring i delegationsordningen Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2023-20

 •   229

  Val i Namnkommittén Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2022-102

 •   230

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Skegrie 43:11 - BYG-2023-628

 •   231

  Bygglov för nybyggnation av enbostadshus och carport på Brönnestad 3:22 - BYG-2023-633

 •   232

  Bygglov för nybyggnation av fyra tvåbostadshus på Profilen 14 - BYG-2023-634

 •   233

  Ansökan om bygglov för mur på Snipan 4 - BYG-2023-792

 •   234

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad och plank på Skegire 6:159 - BYG-2022-337

 •   235

  Bygglov för ändrad användning på Göken 7 - BYG-2023-784

 •   236

  Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning på Hemmesdynge 14:5 - BYG-2023-846

 •   237

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad på Stora Slågarp 27:20 - BYG-2023-785

 •   238

  Förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad på Idala 1:3 - BYG-2023-731

 •   239

  Förhandsbesked för enbostadshus på Stora Beddinge 10:37 - BYG-2023-690

 •   240

  Föreläggande med vite på Haglösa 4:1 - MH-2021-559

 •   241

  Överklagan av Mark- och miljödomstolens beslut M 1462-23 om beviljad tomtplatsavgränsning i samband med beviljad strandskyddsdispens på Lilla Beddinge 33:5 - MH-2022-735

 •   242

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2023 - ST-2023-2

 •   243

  Rapporter, informationer i SBN 2023

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.