•   102

  Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

 •   103

  Fastställande av mötets dagordning

 •   104

  Informationsärenden

 •   105

  Delegationsärenden

 •   106

  Övrigt

 •   107

  Återrapportering av intern kontroll maj - augusti 2021

 •   108

  Synpunkter och klagomål 2021

 •   109

  Återrapportering Svenskt näringslivs ranking 2021

 •   110

  Remissvar - DS 2021:27 - Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 •   111

  Ekonomirapport september 2021

 •   112

  Resultatrapport september 2021

 •   113

  Mötet avslutas

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.