Hoppa över navigering
 •   44

  Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

 •   45

  Fastställande av mötets dagordning

 •   46

  Informationsärenden

 •   47

  Delegationsärenden

 •   48

  Rapporter och skrivelser

 •   49

  Övrigt

 •   50

  Delårsrapport 1 2020

 •   51

  Återrapportering avseende synpunkter och klagomål 2020

 •   52

  Delat försörjningsstöd

 •   53

  Näringslivsrapport Q1 2020

 •   54

  Kommunens aktivitetsansvar januari-mars 2020

 •   55

  Rapport bosättning mars 2020

 •   56

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.