Hoppa över navigering
 •   49

  Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

 •   50

  Fastställande av mötets dagordning

 •   51

  Informationsärenden

 •   52

  Delegationsärenden

 •   53

  Övrigt

 •   54

  Delårsrapport 1

 •   55

  Ersättning till ungdomar inom kommunens aktivitetsansvar - KAA

 •   56

  Riktlinjer för rekryteringsutbildningar

 •   57

  Riktlinjer för arbetsmarknadsplaneringar

 •   58

  Rapport bosättning utifrån aktuella siffror 2019-03-31

 •   59

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.