Hoppa över navigering
 •   19

  Val av justerare, datum, tid och plats för justering samt fastställande av dagordning

 •   20

  Informationsärenden

 •   21

  Delegationsärenden

 •   22

  Rapporter och skrivelser

 •   23

  Övrigt

 •   24

  Uppföljning av interna kontrollmål 2018

 •   25

  Årsanalys 2018

 •   26

  Mellankommunalt samarbete med Svedala kommun

 •   27

  Förändrat arbetssätt med bosättning av nyanlända

 •   28

  Rapport till arbetsmarknadsnämnden avseende domar avkunnade efter överklagande från sökanden under perioden 2018-07-01 - 2018-12-31.

 •   29

  Rapport till arbetsmarknadsnämnden avseende myndighetsjour utanför arbetstid under perioden 1 juli till 31 december 2018.

 •   30

  Arbetsmarknadsnämndens återkoppling efter granskning av utveckling och kvalitetssäkring av självservice.

 •   31

  Rapport bosättning utifrån aktuella siffror 2019-01-31

 •   32

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.