Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

 •   2

  Fastställande av mötets dagordning

 •   3

  Informationsärenden

 •   4

  Delegationsärenden

 •   5

  Rapporter och skrivelser

 •   6

  Övrigt

 •   7

  Attestförteckning 2020

 •   8

  Arbetsmarknadsnämndens utbildningsplan 2020

 •   9

  Svar gällande initiativ att arbetssökande ska ges möjlighet att utbilda sig till förskolelärare

 •   10

  Nytt dataskyddsombud för arbetsmarknadsnämnden 2020

 •   11

  Reviderad Dokumenthanteringsplan Arbetsmarknadsnämnden 2019

 •   12

  Rapport bosättning december 2019

 •   13

  Riktlinjer hyror 2020

 •   14

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.