Hoppa över navigering
 •   95

  Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

 •   96

  Fastställande av mötets dagordning

 •   97

  Informationsärenden

 •   98

  Information från förvaltningschef

 •   99

  Delegationsärenden

 •   100

  Rapporter och skrivelser

 •   101

  Delårsrapport 2 2023

 •   102

  Uppföljning av kompetensförsörjningsplanen 2023

 •   103

  Näringslivsrapport Q2 2023

 •   104

  Ny lagstiftning som rör nämndens ansvarsområden

 •   105

  Övrigt 2023

 •   106

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.