Hoppa över navigering
 •   15

  Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

 •   16

  Fastställande av mötets dagordning

 •   17

  Informationsärenden

 •   18

  Delegationsärenden

 •   19

  Rapporter och skrivelser

 •   20

  Övrigt

 •   21

  Årsanalys 2019

 •   22

  Uppföljning av interna kontrollmål 2019

 •   23

  Rapport till arbetsmarknadsnämnden avseende domar avkunnade efter överklagande från sökanden under perioden 2019-07-01 - 2019-12-31.

 •   24

  Rapport till arbetsmarknadsnämnden avseende myndighetsjour utanför arbetstid under perioden 2019-07-01 - 2019-12-31.

 •   25

  Befintliga registreringar i Draftit enligt GDPR.

 •   26

  Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019

 •   27

  Årlig uppföljning av aktiva åtgärder inom likabehandling

 •   28

  Arbetsmarknadnämndens remissvar avseende Stadsmiljöprogram för Trelleborgs stad.

 •   29

  Remissvar Strategi för social hållbarhet

 •   30

  Rapport bosättning januari 2020

 •   31

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.