Hoppa över navigering
 •   100

  Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

 •   101

  Fastställande av mötets dagordning

 •   102

  Informationsärenden

 •   103

  Delegationsärenden

 •   104

  Rapporter och skrivelser

 •   105

  Övrigt

 •   106

  Riktlinjer för bosättning

 •   107

  Organisering av kommunens företagsrådgivning

 •   108

  Slutrapport extratjänster 2019

 •   109

  Återkoppling av synpunkter och klagomål på nämndens verksamhet

 •   110

  Effektmål 2020

 •   111

  Delegationsordning Yrkeshögskola

 •   112

  Rapport bosättning september 2019

 •   113

  Ekonomirapport 2019-09-30

 •   114

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.