Hoppa över navigering
 •   72

  Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

 •   73

  Fastställande av mötets dagordning

 •   74

  Informationsärenden

 •   75

  Delegationsärenden

 •   76

  Rapporter och skrivelser

 •   77

  Övrigt

 •   78

  Budget och effektmål 2020

 •   79

  Arbetsmarknadsnämnden utser en person till skolchef

 •   80

  Revidering av arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 2019

 •   81

  Återkoppling av synpunkter och klagomål på nämndens verksamhet

 •   82

  Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd 2019 - fackföreningsavgift

 •   83

  Rapport bosättning 2019-05-31

 •   84

  Ekonomirapport 2019-05-31

 •   85

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.