Hoppa över navigering
 •   115

  Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

 •   116

  Fastställande av mötets dagordning

 •   117

  Informationsärenden

 •   118

  Delegationsärenden

 •   119

  Rapporter och skrivelser

 •   120

  Övrigt

 •   121

  Dokumenthanteringsplan Arbetsmarknadsnämnden 2019

 •   122

  Slutrapport jobb åt unga 2019

 •   123

  Kvalitetsrapport 2018/2019, Yrkeshögskolan Trelleborg

 •   124

  Uppföljningsrapport 2018/2019, Yrkeshögskolan Trelleborg

 •   125

  Arbetsmarknadsnämndens yttrande avseende Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035

 •   126

  Arbetsmarknadsnämndens kalendarium 2020

 •   127

  Rapport bosättning oktober 2019

 •   128

  Ekonomirapport 2019-10-31

 •   129

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.