Hoppa över navigering
 •   130

  Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

 •   131

  Fastställande av mötets dagordning

 •   132

  Informationsärenden

 •   133

  Delegationsärenden

 •   134

  Rapporter och skrivelser

 •   135

  Övrigt

 •   136

  Verksamhetsplan 2020

 •   137

  Interna kontrollmål 2020

 •   138

  Arbetsmarknadsnämndens yttrande avseende JO-anmälan

 •   139

  Arbetsmarknadsnämndens uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet inom Komvux

 •   140

  Rapport bosättning november 2019

 •   141

  Ekonomirapport 2019-11-30

 •   142

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.