Hoppa över navigering
 •   60

  Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

 •   61

  Fastställande av mötets dagordning

 •   62

  Informationsärenden

 •   63

  Delegationsärenden

 •   64

  Rapporter och skrivelser

 •   65

  Övrigt

 •   66

  Pilotprojekt park och natur - ökat antal arbetstillfällen

 •   67

  Förslag till prioriteringar i arbete med budget och effektmål för 2020

 •   68

  Riktlinjer för branschlösningar

 •   69

  Rapport bosättning utifrån aktuella siffror 2019-04-30

 •   70

  Ekonomirapport 2019-04-30

 •   71

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.