Hoppa över navigering
 •   33

  Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

 •   34

  Fastställande av mötets dagordning

 •   35

  Informationsärenden

 •   36

  Delegationsärenden

 •   37

  Rapporter och skrivelser

 •   38

  Övrigt

 •   39

  Ny organisation avseende kommunal vuxenutbildning

 •   40

  Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd

 •   41

  Riktlinjer fö spridningsarbetet av Trelleborgsmodellen

 •   42

  Uppföljning av kommungemensamma interna kontrollmål 2018

 •   43

  Arbetsmarknadsnämndens svar avseende återremiss av handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster i Trelleborgs kommun - Projekt mikroplaster - MH-2018-42

 •   44

  Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018.

 •   45

  Rapport bosättning utifrån aktuella siffror 2019-02-28

 •   46

  Ekonomirapport 2019-02-28

 •   47

  Val av politiks representation till stygrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge

 •   48

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.