Hoppa över navigering
 •   86

  Mötets öppnande och upprop samt val av justerare

 •   87

  Fastställande av mötets dagordning

 •   88

  Informationsärenden

 •   89

  Delegationsärenden

 •   90

  Rapporter och skrivelser

 •   91

  Övrigt

 •   92

  Delårsrapport 2 2019

 •   93

  Rapport till arbetsmarknadsnämnden avseende domar avkunnade efter överklagande från sökanden under perioden 2019-01-01 - 2019-06-30.

 •   94

  Rapport till arbetsmarknadsnämnden avseende myndighetsjour utanför arbetstid under perioden 1 januari till 30 juni 2019.

 •   95

  Arbetsmarknadsnämndens yttrande avseende Grönplan för Trelleborgs kommun

 •   96

  Rapport bosättning 2019-08-31

 •   97

  Arbetsmarknadsnämndens yttrande avseende detaljplan för Östervång 1:78 och 1:83, Bovieran

 •   98

  Äskande om ökad investeringsram 2019 med BILAGA

 •   99

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.