Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Val av sekreterare

 •   3

  Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Föregående mötesprotokoll

 •   6

  Beslutspunkter; a) Skyltning Smygehuk b) Budgetförslag flytt

 •   7

  Strategisk utveckling; a) Pågående utvecklingsprocesser b) Omvärldsbevakning

 •   8

  Inspiration; a) Exempel på varumärkesplattform

 •   9

  Information; a) Information från Rådhus AB b) Ekonomi c) VD-rapport d) Stiftelsen Smygehuk e) Utredning småbåtshamnar f) Sekretessavtal g) Sommarsäsong 2021

 •   10

  Övriga frågor

 •   11

  Styrelsens egen tid

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.