Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets Öppnande

 •   2

  Val av sekreterare

 •   3

  Val av justeringsman

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Föregående mötesprotokoll

 •   6

  Information, Systematiskt arbetsmiljöarbete, presentation av Liridon Kaludra

 •   7

  Information, Sydkustleden

 •   8

  Beslut, Medfinansiering Palmtåget

 •   9

  Strategisk utveckling, Omvärldsbevakning "Access to Skåne"

 •   10

  Strategisk utveckling, Pågående utvecklingsprocesser

 •   11

  Inspiration, Besökarservice 2.0, presenteras av Petra Strandberg och Gabriella Rönnow

 •   12

  Information, Information från Rådhus AB

 •   13

  Information, Ekonomi

 •   14

  Information, VD-rapport

 •   15

  Information, Stiftelsen Smygehuk

 •   16

  Övriga frågor

 •   17

  Styrelsens egen tid

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.