Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Val av stadigvarande sekreterare fram till nästa årsstämma

 •   3

  Val av justeringsperson

 •   4

  Styrelsens arbetsordning

 •   5

  Firmateckningsrätt

 •   6

  VD-instruktion

 •   7

  Rapportinstruktion

 •   8

  Attest-/utanordningsreglemente

 •   9

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.