Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Val av sekreterare

 •   3

  Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Föregående mötesprotokoll

 •   6

  Beslutspunkter a. Medfinansiering palmtåget b. Smyge Utveckling c. Remissyttrande Miljömålsprogram

 •   7

  Strategisk utveckling a. Verksamhetsplan 2021 b. Stiftelsen Smygehuk

 •   8

  Inspiration a. Placebranderpodden

 •   9

  Information a. Information från Rådhus AB i. Ägardialog ii. Stämma 2021 b. Ekonomi c. Stadsfest i Östervångsparken d. VD-rapport e. Småbåtshamnsutveckling

 •   10

  Övriga frågor

 •   11

  Styrelsens egen tid

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.