Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Val av sekreterare

 •   3

  Val av justeringsperson

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Föregående mötesprotokoll

 •   6

  Beslut: Evenemangskriterier för 2023

 •   7

  Beslut: Medfinansiering palmtåget 2023

 •   8

  Beslut: Kommunens riktlinjer och policys

 •   9

  Information: Icke verkställda styrelsebeslut från 2022

 •   10

  Information: Verksamhetsmål 2023

 •   11

  Information: Kapitaltäckningsgaranti

 •   12

  Information: Dokumentation från skyddsrond

 •   13

  Diskussion: Styrelseutbildning 2023

 •   14

  Strategisk utveckling: Omvärldsbevakning :"Besöksnäringen bryter utanförskap"

 •   15

  Strategisk utveckling: Marknadsföring Q1/Q2

 •   16

  Beslut: Platsvarumärkesanalys

 •   17

  Inspiration: Trendanalys från Placebrander

 •   18

  Information: Information från Rådhus AB

 •   19

  Beslut: Ekonomi

 •   20

  Information: VD-rapport

 •   21

  Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete

 •   22

  Information: Stiftelsen Smygehuk

 •   23

  Beslut: Kravprofil externa styrelseledamöter

 •   24

  Styrelsens egen tid

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.