Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Val av sekreterare

 •   3

  Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Föregående mötesprotokoll

 •   6

  Beslutspunkter a. Mitt [i] city b. Internkontrollplan 2022 c. Tilläggsavtal VD d. Tourism Matters e. Medfinansiering - utställning Trelleborgen

 •   7

  Strategisk utveckling a. Pågående utvecklingsprocesser b. Omvärldsbevakning

 •   8

  Inspiration

 •   9

  Information a. Information från Rådhus AB b. Ekonomi c. VD-rapport d. Stiftelsen Smygehuk e. Arbetsmiljögranskning

 •   10

  Övriga frågor

 •   11

  Mötets avslutande

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.