Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Protokolljustering

 •   3

  Dagordning

 •   4

  Föregående mötesprotokoll

 •   5

  Bolagets framtida struktur

 •   6

  Styrelsens egen tid

 •   7

  Beslut: Budget 2024

 •   8

  Beslut: Sekretessavtal från Rådhus AB

 •   9

  Beslut: Kommunens riktlinjer och policys

 •   10

  Diskussion: Uppföljning utbildningsdag 14/9 på Smygehus Havsbad

 •   11

  Inspiration/Utbildning: "Inte bara trevlig"

 •   12

  Information: Information från Rådhus AB samt Styrelsens frågor till ägardialogen 19/12

 •   13

  Information: Internkontrollplan 2023

 •   14

  Information: Ekonomi

 •   15

  Information: VD-rapport

 •   16

  Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete

 •   17

  Information: Stiftelsen Smygehuk

 •   18

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.