Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Val av sekreterare

 •   3

  Val av justeringsperson

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Föregående mötesprotokoll

 •   6

  Beslut: Budget 2023

 •   7

  Beslut: Uppföljning SAM

 •   8

  Beslut: Internkontrollplan 2023

 •   9

  Verksamhetsplan 2023

 •   10

  Beslut: Hantering och kontroller av anställdas bisysslor 2022.

 •   11

  Beslut: Kommunens riktlinjer och policys

 •   12

  Beslut: Möteskalender 2023

 •   13

  Information: Information från Rådhus AB

 •   14

  Information: Ekonomi

 •   15

  Information: VD-rapport

 •   16

  Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete

 •   17

  Information: Stiftelsen Smygehuk

 •   18

  Övriga frågor

 •   19

  Styrelsens egen tid

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.