Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Val av sekreterare

 •   3

  Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Föregående mötesprotokoll

 •   6

  Beslutspunkter a. Utveckling Gislövs Läge b. Medborgarförslag Skåre hamn c. Verksamhetsmål 2021 d. Jämställdhetspremie för föräldrar som delar lika på föräldraledighet

 •   7

  Strategisk utveckling a. ”Tourism Matters / Tourism in Skåne” b. Besöksservice 2021 / Innovationssprint

 •   8

  Inspiration a. Sydkustens möjligheter, Maarjas föreläsning från Besöksnäringsträffen

 •   9

  Information a. Information från Rådhus AB b. Ekonomi c. VD-Rapport d. Besöksnäringsträff 2021 e. Stiftelsen Smygehuk f. Utveckling Smygehuk g. Småbåtshamnsutveckling h. Sverigeleden i. Isormen 2021

 •   10

  Övriga frågor

 •   11

  Styrelsens egen tid

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.