Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Val av sekreterare

 •   3

  Val av justeringsman

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Föregående mötesprotokoll

 •   6

  Beslut: Kriterier till Guldpalmen 2022

 •   7

  Beslut: VD-avtal

 •   8

  Strategisk utveckling. Omvärldsbevakning: Nordic Placebranding Conference - H22

 •   9

  Strategisk utveckling. Pågående utvecklingsprocesser: Digital medborgardialog Gislöv - Dalabadet

 •   10

  Strategisk utveckling. Pågående utvecklingsprocesser: Spela roll

 •   11

  Information: Information från Rådhuset AB

 •   12

  Information: Ekonomi

 •   13

  Information: VD-rapport

 •   14

  Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete

 •   15

  Information: Lag om visselblåsning

 •   16

  Information: Stiftelsen Smygehuk

 •   17

  Övriga frågor

 •   18

  Inspiration: "Varumärke och lokal stolthet", Peder Sundström från Devocy Communication

 •   19

  Styrelsens egen tid

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.