Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Val av sekreterare

 •   3

  Val av justeringsman

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Föregående mötesprotokoll

 •   6

  Beslutspunkter a) Leaderprojekt "Nytänkande Söderslätt" b) Bildande av dotterbolag c) Lekmannarapport SAM

 •   7

  Strategisk utveckling a) Pågående utvecklingsprocesser b) Omvärldsbevakning

 •   8

  Inspiration Nya säsonger - ett strategiskt verktyg för tillväxt

 •   9

  Information a) Information från Rådhus AB b) Ekonomi c) VD-rapport d) Stiftelsen Smygehuk e) Arbetsmiljö f) Bolagsprofil g) Digital bolagsinformation h) Beslut från kommunfullmäktige "uppdrag som suppleant i AB Visit Trelleborg"

 •   10

  Övriga frågor

 •   11

  Mötets avslutande

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.