Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Val av sekreterare

 •   3

  Val av justeringsperson

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Föregående mötesprotokoll

 •   6

  Beslut: Budget 2023

 •   7

  Beslut: Internkontroll 2022

 •   8

  Beslut: Kommunens riktlinjer och policys

 •   9

  Strategisk utveckling: Omvärldsbevakning "Destinationers hållbarhetslöften"

 •   10

  Strategisk utveckling: Pågående utvecklingsprocesser, Besökarservice 3.0

 •   11

  Strategisk utveckling: Pågående utvecklingsprocesser, Satsning danska marknaden

 •   12

  Inspiration, Sofie Gunnarsson från Placebrander "Förväntningar på framtidens destination"

 •   13

  Information: Guldpalmen 2022

 •   14

  Information: Information från Rådhus AB

 •   15

  Information: Ekonomi

 •   16

  Information: VD-rapport

 •   17

  Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete

 •   18

  Information: Stiftelsen Smygehuk

 •   19

  Övriga frågor

 •   20

  Styrelsens egen tid

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.