Hoppa över navigering
 •   301

  Upprop

 •   302

  Fastställande av föredragningslista samt justering av protokoll

 •   303

  Kommundirektören informerar

 •   304

  Ny nämnds- och förvaltningsorganisation för mandatperioden 1 januari 2019 - 31 december 2022

 •   305

  Samråd Översiktsplan Vellinge havsområde

 •   306

  Remiss - Särskilda persontransporter

 •   307

  Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplast i Trelleborgs kommun

 •   308

  Rapporter 2018 Fritidsnämnden, hyressättningar när anläggningar inte fungerar fullt ut

 •   309

  Byarådet 2018

 •   310

  Äskande av medel för småbåtshamnarna

 •   311

  Arbetsmarknadsnämndens ansökan om fortsatt satsning på extratjänster 2019

 •   312

  Förfrågan om förvärv av lokaler - TrelleborgsHem

 •   313

  Skrivelser och rapporter

 •   314

  Anmälda delegationsärenden

 •   315

  Policy för kontinuitet

 •   316

  Begäran om drift- och investeringsmedel - Hälsohuset

 •   317

  Begäran om anslag för Högalids förskola

 •   318

  Delårsrapport 2, 2018

 •   319

  Motion gällande bygglovsbefrielse för solceller

 •   320

  Redovisning av motioner som ej beretts färdigt, hösten 2018

 •   321

  Köpeavtal för del av Västervång 2:25

 •   322

  Detaljplan Dp 200 för Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 "Gröningen" Beddingestrand - 2014PB0113

 •   323

  Exploateringsavtal för Lilla Beddinge 21:3 samt 35:2

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.