Hoppa över navigering
 •   354

  Upprop

 •   355

  Fastställande av föredragningslista samt justering av protokoll

 •   356

  Kommundirektören informerar

 •   357

  Attestförteckning för kommunstyrelsen från och med 2019

 •   358

  Redovisning av representation, kurser och konferenser september-oktober 2018

 •   359

  Riktlinjer för ärendehantering

 •   360

  Granskning av socialnämndens ekonomistyrning och åtgärder för att nå en budget i balans

 •   361

  Ansökan om medel inkommen från Malmö mot diskriminering

 •   362

  LONA-ansökningar 2019

 •   363

  Huggormsprojekt 2019-2021

 •   364

  Ansökan Föreningsrådet 2018

 •   365

  Landsbygdsmiljonen hösten 2018

 •   366

  Översyn av ansvar för idrottslokaler - lägesrapport

 •   367

  Granskning av inköp och upphandling inom tekniska nämnden - KPMG (informationsärende)

 •   368

  Granskning av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne (informationsärende).

 •   369

  Medlemsavgift 2019 - Kommunförbundet Skåne (informationsärende)

 •   370

  Kuststad 2025 - styrgrupp 2019-2022

 •   371

  Skrivelser och rapporter

 •   372

  Anmälda delegationsärenden

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.