Hoppa över navigering
 •   265

  Upprop

 •   266

  Fastställande av föredragningslista samt justering av protokoll

 •   267

  Föredragning uppföljning kring ärende Slutgiltig granskningsrapport kommunens finansförvaltning

 •   268

  Granskningsrapport strategisk kompetensförsörjning

 •   269

  Informationsärende: Granskning av socialnämndens ekonomistyrning och åtgärder för att nå en budget i balans

 •   270

  Rutin för kommunens deltagande för bolag och föreningars årsstämmor

 •   271

  Riktlinjer för ärendehantering

 •   272

  Anslutning till Covenant of Mayors for Climate and Energy

 •   273

  Redovisning av representation, kurser och konferenser för juli och augusti 2018

 •   274

  Medborgarförslag - Utsmycka Maglarpsrondellen

 •   275

  Medborgarförslag - Stadsbuss 1 till Albäcksskogen förlängs

 •   276

  Medborgarförslag om publicerad redovisning av medborgarförslag

 •   277

  Förfrågan om köp av Trollabacken - Minnesberg

 •   278

  Utköp av IT-utrustning

 •   279

  Delårsrapport 2 2018 Kommunstyrelsen

 •   280

  Skrivelser och rapporter 13 juli-2 augusti 2018

 •   281

  Skrivelser och rapporter 3-30 augusti 2018

 •   282

  Anmälda delegationsärenden 13 juli-2 augusti 2018

 •   283

  Anmälda delegationsärenden 3-30 augusti 2018

 •   284

  Sammanträdestider 2019

 •   285

  Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun

 •   286

  Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Trelleborgs kommun med tillämpningsanvisningar

 •   287

  Önskemål från arvodesberedningen - revidering av de kommunala bolagens ägardirektiv

 •   288

  Motion Parkeringshus med Victoriasalongen

 •   289

  Redovisning av medborgarförslag som ej beretts färdigt, hösten 2018

 •   290

  Redovisning av motioner som ej beretts färdigt, hösten 2018

 •   291

  Redovisning partistöd för 2017

 •   292

  Projektplan och budget för Västra Sjöstaden

 •   293

  Åtgärdsplaner för budget i balans, delårsrapport 1

 •   294

  Finansiell rapport delår 2

 •   295

  Policy för informationssäkerhet

 •   296

  Socialnämnden om avgift avseende e-cigaretter

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.