Hoppa över navigering
 •   327

  Upprop

 •   328

  Fastställande av föredragningslista samt justering av protokoll

 •   329

  Kommundirektören informerar

 •   330

  Avstämning trygghetsvärdar

 •   331

  Återrapportering Trelleborgs Energiförsäljning AB om intern kontroll

 •   332

  Samrådshandlingar gällande DP 240 Kyrkoköpinge 20:46 m fl i Trelleborgs kommun, svarsdatum senast 2018-11-26

 •   333

  Remiss - Ansökan om spänningshöjning för linje för en befintlig markledning från Östra till Södra fördelningsstationen i Trelleborgs kommun

 •   334

  Samråd: uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-området Falsterbo-Foteviken

 •   335

  Samråd: uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-området Falsterbohalvön

 •   336

  Remiss Kategorisering av cykelnätet

 •   337

  Riktlinjer för bokslutsarbetet 2018

 •   338

  Skrivelser och rapporter

 •   339

  Anmälda delegationsärenden

 •   340

  Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL18

 •   341

  Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF

 •   342

  Budget 2019-2021 med investeringsbudget 2019-2030

 •   343

  Kompensation löneöversyn

 •   344

  Utredning av förutsättningar att överföra elnätsverksamheten i bolagsform

 •   345

  Rådhuskoncernen

 •   346

  Styrelser och mandatperiod för kommunens bolag

 •   347

  Utökad borgensram för Trelleborgs Stadsnät AB

 •   348

  Ny nämnds- och förvaltningsorganisation för mandatperioden 1 januari 2019-31 december 2022

 •   349

  Initiativärende stranderosion

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.