Hoppa över navigering
 •   1

  Justering av protokoll

 •   2

  Information nya dataskyddsförordningen

 •   3

  Kommundirektören informerar

 •   4

  Modulbetong

 •   6

  Nulägesrapport kustskydd Trelleborg

 •   7

  Ansökan från Stöldskyddsföreningen om bidrag till grannsamverkanskyltar

 •   8

  Remiss från Socialdepartementet: promemoria: ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd

 •   9

  Attestförteckning för kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten

 •   10

  Anhållan från tekniska nämnden ang. exploateringsgrupp inom Trelleborgs kommun

 •   11

  Begäran om överflyttning av samordningsansvar för Trelleborgs kommuns arbete med Fairtrade City, AB Visit Trelleborg

 •   14

  Medborgarförslag - Hjärt- och lungräddningskurser till föreningar

 •   15

  Medborgarförslag - Sektorns mekanik

 •   16

  Avsägelse av uppdrag som ledamot och ordförande i Näringslivsutskottet

 •   17

  Näringslivsutskottet

 •   18

  Redovisning av representation och utbildning, kurser och konferenser för oktober 2017

 •   19

  Förändrad reglering om anmälningsskyldighet av delegationsbeslut

 •   21

  Skrivelser och rapporter

 •   22

  Delegationsärenden kommunstyrelsen 10 januari 2018

 •   23

  Finansiering av samarbetsavtal angående Sydväståprojektet

 •   24

  Möbelförmedlingstjänst i Trelleborg

 •   25

  Ansökan om utökad borgensram Trelleborgs Bredbands AB

 •   26

  Upprättande av och äskande för exploateringsprojekt Västervång 2:25

 •   27

  Upprättande av och äskande för exploateringsprojekt Anderslöv 50:11

 •   28

  Köpeavtal Badhuset 3 och 4

 •   29

  Köpeavtal för del av Skegrie 41:1 ”Trelleborgshem AB”

 •   30

  Köpeavtal för del av Skegrie 41:1 ”Eco Ready House AB”

 •   31

  Köpeavtal för del av Skegrie 41:1 ”Skere Exploatering AB”

 •   32

  Köpeavtal för del av Skegrie 41:1 ”BoKlok Mark och Exploatering AB”

 •   33

  Köpeavtal för del av Skegrie 41:1 ”Theanders Bygg- och Fastighetsförvaltning AB”

 •   34

  Kuststad 2025 - planprogram östlig ringväg

 •   35

  Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut till IVO kvartal 3 2017

 •   36

  Tekniska nämndens hemställan om försäljning av fribyggartomter

 •   37

  Förhyrning av lokaler - "Familjens hus/Thysells"

 •   38

  Markköp Ståstorp 2:3, 7:17 och 9:3

 •   39

  Tillsättning av förvaltningschef för Arbetsmarknadsförvaltningen

 •   40

  Oberoende och utomstående utredning av förvärvet av Skateholms stugby

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.