Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Protokollsjustering

 •   3

  Dagordning

 •   4

  Föregående mötes protokoll

 •   5

  Information/Protokoll/Rapporter

 •   6

  VD-rapport

 •   7

  Information budget 2024

 •   8

  Preliminärt Bokslut 2023

 •   9

  Aktieägartillskott

 •   10

  Frågeställningar till ägardialogerna våren 2024

 •   11

  Information ägardirektiv

 •   12

  Övriga frågor

 •   13

  Mötets avslutande

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.