Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Protokollsjustering

 •   3

  Dagordning

 •   4

  Föregående mötes protokoll

 •   5

  Information/Protokoll/Rapporter

 •   6

  Personval till styrelser

 •   7

  Dataskyddsombud

 •   8

  Finansiell Rapport

 •   9

  Koncernbidrag 2024 AB Visit Trelleborg

 •   10

  Management fee 2024

 •   11

  VD-rapport

 •   12

  Övriga frågor

 •   13

  Mötets avslutande

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.